Obory

Hudební obor
Taneční obor
Výtvarný obor
Literárně-dramatický obor

_______________________

Hudební obor

V hudebním oboru se vyučuje hře na klavír, housle, violu, kytaru, bicí, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, el. klávesové nástroje, akordeon a trubku a zpěvu.

V Rovensku pod Troskami vyučujeme hru na klavír.

V Košťálově a Libštátu vyučujeme hru na klavír a v Železnici hru na klavír, el. klávesové nástroje a zob. flétnu.

Žáci od 5 nebo 6 let navštěvují 1 – 2 roky přípravné studium, následuje sedmiletý 1. stupeň a čtyřletý 2. stupeň. Každý stupeň je zakončen absolventským koncertem.

Kromě hry na hudební nástroj děti docházejí v přípravném studiu na hodiny Hudebních her, ve kterých se hravou formou seznamují se základy hudební teorie. Od 1. do 4. ročníku pak navštěvují hudební nauku. V 7. ročníku mají žáci předmět Dějiny hudby.

Kromě svého nástroje si děti zahrají i v komorních souborech nebo zazpívají ve školním sboru.

 

 Taneční obor

Tanec mění přirozený dětský pohyb v dokonalejší a kultivovanější. Rozvíjí u dětí elementární taneční techniku a citlivý projev. Vede ke správnému držení těla, podněcuje fantazii a muzikální cítění. Ve spojení s hudbou působí tanec na citovou stránku osobnosti dítěte.Učí žáky pracovat se svým potenciálem a napomáhá vytvoření pozitivního vztahu k pohybu. Důraz je kladen na spolupráci žáků a učitele, na vytváření vzájemných vztahů a získávání nových pozitivních zážitků při školních i mimoškolních akcích.

Základní umělecké vzdělání v oboru tanec získají žáci v předmětech taneční průprava, taneční praxe, lidový tanec, klasická taneční technika a současný tanec.

Děti od 5 let jsou zařazeny do přípravného studia, ve kterém se žáci seznamují se základními pohybovými aktivitami pomocí pohybových her a hravých cvičení.

I. stupeň pak probíhá v sedmi ročnících a 2. stupeň ve čtyřech ročnících. 

 
 Výtvarný obor

Základem práce ve výtvarném oboru je skupinové vyučování, které však vychází z individuálního vedení každého jednotlivého žáka ve skupině.Výuka probíhá ve dvou studijních zaměřeních - Výtvarná tvorba a Užitá tvorba.

Užité tvorbě se žák seznámí s technikami jako např. tkaní, batikování, barvení látek, filcování, smaltování, šití. Ke svým pracím používají rozmanité druhy materiálů např. sklo, keramickou hlínu, korálky, kůže, vlnu, textil, apod. Své práce vystavují na výstavách a módních přehlídkách školy.

Ve Výtvarné tvorbě se žáci věnují nejen základním výtvarným technikám jako je malba, kresba nebo grafika, ale i např. fotografování a modelování. Učí se pracovat s tvarem, linií, světlem i barvou. Důležitou součástí výuky tvoří experimentování a práce s fantazií.

Součástí výuky je i návštěva vernisáží, výstav, spolupráce s jinými uměleckými školami, účast na výtvarných soutěžích, zájezdy za uměním, módní přehlídky, malby v plenéru atd. Samozřejmostí je i příprava ke studiu na střední nebo vysoké školy uměleckého zaměření.

Žáci každý rok předvádí své práce na závěrečné výstavě v prostorách školy. Nejlepší práce jsou předvedeny v Malé galerii. Výtvarný obor spolupracuje s ostatními obory ZUŠ, především s oborem tanečním.

Vhodný věk žáka ke přijetí je 5-6 let, tehdy absolvuje dvouleté přípravné studium. Následuje sedmileté studium 1. stupně a čtyřleté studium 2. stupně. V přípravném studiu se děti věnují výuce 2 - 3 hodiny týdně, v prvním a druhém stupni pak 3 hodiny týdně.

 Literárně-dramatický obor
Literárně-dramatický obor je syntetizující obor, ve kterém jsou zahrnuty všechny oblasti umění. Základem výuky a prostředkem výchovy jsou tvořivé činnosti dramatické, pohybové, mluvní, přednesové, výtvarné, slovesné a práce s loutkou.

Snažíme se vybavit žáka potřebnými dovednostmi pro přirozený, kultivovaný a tvořivý projev. Otevíráme problémy i problémové situace, hledáme cesty k jejich řešení, učíme se vyjadřovat názory a postoje. Důraz je kladen na empatii, komunikační dovednosti, srozumitelné vyjadřování a týmovou kooperaci. V neposlední řadě tvoříme představení, kdy se žáci od počátku podílejí na jeho vzniku, jsou jeho součástí. Vytváříme povědomí žáků o historii i současnosti dramatické a literární tvorby a vzbuzujeme zájem o kulturní dění.

Výuka se člení na

  • přípravné studium, které se vyučuje 1 hodinu týdně
  • základní studium I. stupně, kde v prvních 3 letech žáci navštěvují 2 hodiny týdně a od 4 - 7. ročníku pak hodiny 3
  • ve II. stupni se žáci věnují oboru 3 hodiny týdně

 Vyučuje se vždy ve skupině 5 - 10 žáků. Žáci ukončují I. a II. stupeň studia absolventským veřejným vystoupením.

Základní umělecká škola Lomnice nad Popelkou

J.J.Fučíka 61, 512 51 Lomnice nad Popelkou

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

+420 481 671 286

Úřední hodiny: Út: 13.00 - 17.00

 

ředitel školy:

Martin Vencl

+420 776 105 507

+420 725 863 824

 

sekretářka:

Ing. Soňa Kozáková 

+420 605 790 740